Vergadering 6 februari 2018

Groen: We gaan ons inzetten voor meer groen in Groot-Ammers:

  • Er komen een aantal plantenbakken aan lantaarnpalen, als proef. Na evaluatie zal bekeken worden of er volgend jaar meer komen. De plantenbakken worden door de klankbordgroep aangeschaft, door de gemeente gevuld, opgehangen en in het najaar afgehaald en opgeslagen. We zoeken binnen het dorp vrijwilligers (omwonenden) om de bakken water te geven.
  • Bij het waterschap en bij stichting BlauwZaam wordt geïnformeerd of er nog meer mogelijkheden zijn om het dorp groener te maken.
  • Ideeën zijn van harte welkom!

Veiligheid:

  • Jaarlijkse politie-actie bij het kruispunt zwembad wordt weer gehouden in het voorjaar.
  • Er zijn een aantal meldingen van gevaarlijke situaties, doordat er naast het nieuwe asfalt op de dijk een diepe rand zit, waar fietsers gemakkelijk door kunnen vallen. Dit wordt gemeld via melding openbare ruimte.

Voorstraat/Sluis/rondweg:

  • De struiken op de Voorstraat zullen worden gesnoeid.
  • Er is navraag gedaan naar het verplaatsen van de parkeerplaatsen op Sluis, dit zal in het voorjaar plaatsvinden. Informatieverstrekking naar omwonenden verloopt goed.
  • De klankbordgroep heeft zich laten informeren over de voortgang van de Stichting Rondweg Zuid.

Overig:

  • Het contract met Optisport loopt in 2018 af. De klankbordgroep heeft in de afgelopen jaren diverse signalen over het beheer van de sporthal en het zwembad doorgegeven aan de gemeente. De klankbordgroep heeft er op aangedrongen deze signalen mee te nemen in de besluitvorming van de gemeente.
  • De werkzaamheden op het Fortuijnplein worden door de Klankbordgroep nauwlettend gevolgd. Informatie hierover zal via de website worden gedeeld.