Vergadering 29 oktober 2015

De site van de klankbordgroep is inmiddels geen demo meer, maar is nu voor iedereen beschikbaar. Daar zijn we heel blij mee!

De activiteiten-kalender raakt steeds meer gevuld. Er komt een stukje in het Kontakt om de site meer bekendheid te geven.

Het hondenveld krijgt een nieuw hek.

Het is twee keer gebeurd dat er werkzaamheden aan de dijkverzwaring plaats vonden op zondag. Dit is gemeld bij de wethouder. Daarnaast is er ook aandacht gevraagd voor de veiligheid op de onderdijk, omdat hier hard wordt gereden.

Helaas is het JOP onderhanden genomen door een aantal voetbalsupporters, dit wordt met de jongerenwerker besproken.

Binnen de klankbordgroep willen we ons in gaan zetten voor de verbetering van bestaande fietspaden (tiendweg) en een nieuw veilig fietspad (o.a. Essenweg). Dit punt komt op de dorpsagenda.

De klankbordgroep heeft het budget van de gemeente voor het schoolzwemmen in de Dompelaar onder de aandacht gebracht bij het schoolbestuur van de christelijke basisscholen, die op dit moment hier geen gebruik van maken. De uitkomst hiervan is dat er een peiling gehouden zal worden onder de ouders.

Het verkeer dat het dorp in of uit gaat, loopt regelmatig vast. Een subgroep van de klankbordgroep gaat voor de volgende vergadering een opzet maken voor de acties die wij als klankbordgroep kunnen ondernemen.

Tijdens een klankbordvergadering van een aantal maanden terug is de situatie bij de pont van Bergambacht ter sprake gebracht. Met name de grote hoeveelheid zwerfvuil en de onoverzichtelijke verkeerssituatie, hebben er toe geleid dat alle betrokken partijen in overleg zijn gegaan. Er worden de komende tijd diverse acties ondernomen om de situatie te verbeteren.

Het parkje achter de Julianastraat is een mooi stukje groen, wat we graag willen behouden. Tot 2020 gaat er niet gebouwd worden, maar daarna is de toekomst onduidelijk van het parkje. Dit punt komt op de dorpsagenda.