Vergadering 21 januari 2016

Veel van de besproken onderwerpen deze avond, hadden te maken met verkeer(s-veiligheid).

Kees Jan Boer (waterschap), Tony Tessers (gemeente,Gebiedsontwikkeling), Paul van Berkel-Stam (gemeente, verkeersdeskundige) en Aart vd Ham (gemeente, Buitenruimte) waren bij de vergadering aanwezig.

  • Gesproken is over het eventueel scheiden van fiets/wandel-verkeer en het autoverkeer op de Essenweg, i.v.m. het veiliger maken  van deze 60km polderweg, waar veel te hard gereden wordt.
  • De aanleg van wandelknooppunten in de A-V (Alblasserwaard-Vijfheerenlanden) 
  • Het parkeren op de stoep van de Beatrixstraat (naast het voormalig gemeentehuis) en mogelijke oplossingen om de verkeersveiligheid te verbeteren
  • De verkeersstroom door de kern Groot-Ammers en het parkeren van busjes en andere grote(re) voertuigen
  • De aanleg van een uitvoegstrook (een zgn linksaf-er) uit de kern Goudriaan  en het kruispunt met de N216
  • Het (open) gesprek met de bewoners van Sluis om tot een aanvaardbare oplossing te komen van de verkeer-doorstromingsproblematiek

Kortom, veel verkeersvraagstukken waar de nodige acties uit zijn voortgekomen. Deze acties dienen op korte termijn uitgevoerd te worden.