OBS De Ammers

OBS De Ammers staat midden in de woonkern van Groot-Ammer.
Wij zijn een openbare school waar iedereen, ongeacht godsdienst of levensovertuiging, welkom is.

Daarnaast zijn wij vanaf 2008 een inclusieve school. Als school streven wij er naar ‘thuis nabij onderwijs’ aan te bieden. Dit betekent dat álle kinderen – met of zonder beperking(en) – in hun eigen omgeving, met eigen vriendjes en vriendinnetjes en op hun eigen niveau, regulier basisonderwijs kunnen volgen.

De gedachte achter inclusief onderwijs is dat het kind centraal staat en dat er wordt uitgegaan van de mogelijkheden van het kind, niet van de beperkingen. Daarnaast moet de zorg naar het kind in plaats van dat het kind verplaatst wordt naar de zorg (ofwel: naar het speciaal onderwijs). Kinderen leren van en met elkaar als ze samen leren en zich samen ontwikkelen in dezelfde leer- en leefgemeenschap. Kinderen hebben de grootste kansen zich te ontwikkelen tot volwaardige burgers als ze actief kunnen deelnemen in de maatschappij en samenleving.

OBS De Ammers
Contactpersoon
Contact e-mail
Contact telefoon
Secretariaat
Adres secr.
Openbare Basisschool De Ammers - Lijsterstraat 35b - 2964CC Groot-Ammers
E-mail secr.
Telefoon secr.
0184-661228