Stichting “De Oranjevriend”

De stichting heeft ten doel de feestelijk herdenking in het openbaar van de verjaardagen van het Koninklijk Huis, van gedenkwaardige gebeurtenissen van het Huis van Oranje betreffende en van alle gebeurtenissen welke gedenkwaardig zijn in de geschiedenis van land, gewest en gemeente en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De Oranjevriend
Contactpersoon
Contact e-mail
Contact telefoon
Secretariaat
H.J. (Hessel) van der Vlies
Adres secr.
Molenlaan 37 - 2964 HJ - Groot-Ammers
Telefoon secr.
0184-653988