Omgevingswet 2024

In Nederland hebben we veel regels en wetten over onze leefomgeving. Daar krijg je mee te maken als je gaat (ver)bouwen, als het gaat om dingen die effect hebben op geluid, lucht-, water- en bodemkwaliteit, op verkeer en vervoer, veehouderij of als je een monument in je bezit hebt. Al die regels moeten de omgeving veiliger en gezonder maken en gemakkelijker in te richten. Omdat het er zoveel zijn, is het moeilijk om te weten hoe zaken precies georganiseerd zijn. Daarom komen al deze regels voor de leefomgeving samen in één nieuwe wet: de Omgevingswet. De omgevingswet gaat in op 1 januari 2024.

Voor uitleg over de Omgevingswet, zie onderstaande link:

https://www.molenlanden.nl/de-omgevingswet

Voor de resultaten uit de enquête Omgevingsvisie gemeente Molenlanden, zie onderstaande link:

https://www.molenlanden.nl/sites/default/files/2023-06/Molenlanden-infographic-omgevingsvisie%20definitief.pdf