Bewonersbijeenkomst Parkje Julianastraat tot nader order uitgesteld!

Het leek allemaal zo mooi. Een werkgroep van de Klankbordgroep Ons Ammers had een mooi schetsontwerp uitgewerkt voor het opknappen en verbeteren van het groene perceel tussen de Julianastraat en Voorstraat. Thema: Sporten/bewegen in de natuur , voor jong en oud.

Een bewonersbijeenkomst was gepland op zaterdag 13 november (11.00-12.00 uur) in het Servicepunt Gemeente Molenlanden.

Helaas kan deze informatieochtend niet doorgaan in verband met de aangescherpte corona-maatregelen.

Graag berichten wij omwonenden en iedereen die geïnteresseerd is, zo spoedig mogelijk wanneer dit weer wel gepland kan worden.