Parkje achter Julianastraat- Nieuw; woningbouw of groen

In de Klankbordgroep hebben wij gesproken over het parkje/de groenstrook achter de Julianastraat- Nieuw. Deze heeft al jaren een ‘woonbestemming’, terwijl wij dat graag als groenbestemming zouden willen handhaven. Mooier ingericht, met behoud van voetbalveldje, met meer groen en voorzieningen (bankjes), geschikt om te wandelen en te ontspannen, voor jong en oud. Graag horen wij hoe u hierover denkt. Vooral jongeren, oudere mensen (uit de Hof) en direkt omwonenden wordt gevraagd te reageren.