Gezocht: Notulist Klankbordgroep

De Klankbordgroep Ons Ammers is onlangs uitgebreid met twee nieuwe leden: Petra Domburg en Chris Geldof. Daar zijn wij natuurlijk hartstikke blij mee, maar wij blijven op zoek naar nieuwe leden en/of een vaste notulist van onze vergaderingen. Hoe meer leden, hoe meer ogen en oren voor zaken die de leefbaarheid van ons mooie dorp bepalen. Bent u geïnteresseerd, graag een reactie/aanmelding via het contactformulier op deze website.