Begraafplaatsenbeleid gemeente Molenlanden

Eerder dit jaar zijn inwoners betrokken bij het harmoniseren van het begraafplaatsenbeleid van de gemeente Molenlanden. Inwoners, klankbordgroepen en dorpsberaden, nabestaanden, begrafenisondernemers en kerkgenootschappen zijn gevraagd om mee te denken over het begraafplaatsenbeleid.

De gemeenteraad van de gemeente Molenlanden heeft op 29 september 2020 de beleidskaders vastgesteld. Op 24 november 2020 zijn de verordening, nadere regels en tarieventabel als vertaling van deze beleidskaders vastgesteld. Het totale begraafplaatsenbeleid van de beide voormalige gemeenten is hiermee geharmoniseerd en zal per 1 januari 2021 van kracht zijn.

Via de website www.molenlanden.nl/begraven kunt u hier meer informatie over vinden.