Verslag Klankbordgroep vergadering van 23 September 2020

Verslag Klankbordgroepvergadering 23-9-20

De Klankbordgroep heeft besloten dat er na iedere vergadering een verslagje wordt geplaatst op de vernieuwde website. Dit geeft ‘lezers’ de mogelijkheid om te volgen wat de Klankbordgroep doet en eventueel commentaar, ideeën in te leveren.

De zonnebloemaktie is een groot succes geweest. Yvonne Stam is de winnares van de winnende foto. Nagedacht wordt over een soortgelijke aktie volgend jaar.

Ook de bloembakken aan de lantaarnpalen hebben tot heel veel positieve reacties geleid. Ook deze aktie wordt volgend jaar, in de hoop dat alle watergevers weer meedoen, doorgezet.

De Klankbordgroep heeft een bedrijf uit Groot-Ammers bereid gevonden om de nu saaie rotonde Graafland/Essenweg te ‘adopteren’. Dat betekent dat dit bedrijf nu plannen gaat uitwerken, in samenwerking met het Waterschap Rivierenland als eigenaar van de rotonde, om te komen tot een mooie nieuwe inrichting. Hopelijk hebben wij volgend jaar een mooie, nieuwe entree van ons dorp.

Het buurtpreventieteam loopt sinds medio September weer haar ronde(s) door het dorp. Gelukkig lijkt de overlast van jongeren momenteel wat minder. Desondanks zal de Klankbordgroep in de volgende vergadering, overleg voeren met de jongerenwerker van de Gemeente Molenlanden om eventuele maatregelen en manieren van aanpak te bespreken.

Zoals bekend onderzoekt het Waterschap Rivierenland de mogelijkheden (en kosten) voor de bouw van een nieuw gemaal op Sluis. Daarvoor zal ook de Ammerse Boezem moet  worden verbreed. Met enige regelmaat organiseert en verzorgt het Waterschap digitale presentaties en informatieavonden, om betrokkenen en geïnteresseerden op de hoogte te brengen van status en voortgang. Ook de Klankbordgroep is bij deze gelegenheden van de partij.   

Binnenkort zal er een evaluatie plaatsvinden m.b.t. de rijrichting op het Fortuijnplein. Deze is met het opknappen en herinrichten van het plein destijds gewijzigd, wat toen aanleiding was voor veel discussies.

Wetende dat er weinig openbaar groen is in/op ons mooie dorp, is de Klankbordgroep voorstander van het behoud (en goed  onderhouden) van zoveel mogelijk groenstroken. Het groen achter de Julianastraat-Nieuw, met een voetbalveldje en loopbruggetje, is zo’n plek. Momenteel heeft dit parkje een toekomstige (woning)bouw bestemming De KBG onderzoekt de mogelijkheid voor het (laten) aanpassen van het bestemmingsplan van ‘wonen’ naar groen’. De Klankbordgroep  roept een ieder op, met name de jongeren en direkt omwonenden, om mee denken over een leuke invulling van dit openbaar groen en zich uit te spreken over de bestemming van deze groenstrook/parkje.

Met enige regelmaat krijgt de Klankbordgroep meldingen over het niet handhaven op honden(poep)beleid, op overlast gevende scooters of rondhangende/overlast gevende jongeren. Goed om te melden dat de Klankbordgroep geen direkte rol heeft in de handhaving, maar wel alle meldingen(gebundeld) doorgeeft of met verbetervoorstellen komt naar de gemeente Molenlanden

De volgende vergadering van de Klankbordgroep is op 12 november om 19.00 uur. Mocht u geïnteresseerd zijn om mee te praten over de leefbaarheid op ons dorp en lid willen worden van onze klankbordgroep, graag een mailtje naar de voorzitter: m.bikker@maker-totuwdienst.nl