Een nieuwe gemaal in Groot-Ammers?

Sinds begin 2019 onderzoekt Waterschap Rivierenland de mogelijkheden voor een nieuw gemaal in de Overwaard van de Alblasserwaard. De kansrijke locaties hiervoor zijn 2 locaties (Sluis en Ammers-West/Opperstok) in Groot-Ammers en 1 in Hardinxveld -Giessendam. Dinsdag 8 september heeft het Waterschap de aangeapste schetsontwerpen, de resultaten van de omgevings-en milieueffecten-onderzoeken en de kostenverhouding van deze drie alternatieven voor een nieuw boezemgemaal (online)gepresenteerd. Maandag 14 september 2020 (4 tijdsblokken, start 15.30, 16.30, 18.30 en 19.30 uur) kunt u eventueel terecht voor een individueel gesprek en nadere voorlichting in Zaal Mourik. I.v.m. corona, wel graag aanmelden via A5H@wsrl.nl. Let op: zonder aanmelding, geen toegang