Vragen n.a.v. de verkeersactie

Verkeeractie

De Klankbordgroep heeft samen met de Vrienden van de Dompelaar wederom een succesvolle verkeersactie gehouden bij Gelkenes, ter hoogte van de overgang van het Liesveld naar de Sportlaan. Daarbij zijn door diverse weggebruikers ook vragen gesteld. 

Bijvoorbeeld: waarom, komende vanuit Groot-Ammers richting het zwembad, de wegversmaller zo geplaatst is dat het verkeer over de fietsstrook moet. Het antwoord hierop is relatief simpel: ruimtegebrek! Bij voldoende ruimte staan er aan beide zijden van de weg versmallingen waar de fietsers achterlangs kunnen. Dit is echter op de smalle dijk niet (meer) mogelijk. Het autoverkeer dat de bebouwde kom in komt, moet op de tegemoetkomende fietser wachten. De automobilist heeft tenslotte het obstakel op zijn/haar weghelft en dus geen voorrang. Let op: dit zal niet altijd gebeuren! Blijf dus alert. 

Een andere vraag was: waarom er geen verkeersremmende maatregel voor het verkeer is komende vanaf het Schoonhovenseveer. Deze wordt echter de komende periode nog aangelegd. Er komt een wegversmalling zoals er voor het asfalteren ook lag. 

En ook kwam er een opmerking over de toch wel diepe geulen langs de weg(de dijk). Dit punt is door Waterschap Rivierenland (beheerder van deze buiten de bebouwde kom gelegen wegen) aangekaart bij de aannemer van de dijkversterking. Hij zal de nodige maatregelen nemen.