Halfjaarlijkse monitoring kruising N216/Wilgenweg

Zoals bekend is de Klankbordgroep ook actief betrokken bij de discussie rond de verkeersveiligheid bij de kruising N216/Wilgenweg. Destijds is besloten om een 4 tal (halfjaarlijkse) metingen te doen op gebied van snelheid en intensiteit. 

Op 7 mei j.l. is de 3e meting besproken in aanwezigheid van het Industrieschap, Provincie, vertegenwoordigers van Van der Vlist Transport en vekeersdeskundigen van de gemeente Molenwaard.

Daarbij is besloten dat er geen 4e meting komt. Helaas kon de o-meting (de uitgangssituatie) niet toegevoegd worden aan de cijfers van deze 3e meting in verband met verschillende meetmethodes waardoor een goed vergelijk niet echt mogelijk is.

Alle betrokkenen waren het er echter wel mee eens dat er door (de projectleider vanuit) de Provincie Zuid-Hollland, een verkeersveiligheidsaudit-bureau wordt ingeschakeld. Dit bureau zal de cijfers van alle metingen nader analyseren. Ook zal de projectleider het gevoel van de belanghebbenden dat de kruising (nog steeds) onveilig is, overbrengen aan het verkeersveiligheidsbureau.

En ook zal de politie door de gemeente/Provincie worden ingeschakeld voor (strengere) handhaving.

Wordt dus vervolgd……..