Klankbordgroep Ons Ammers

Start werkzaamheden Fortuijnplein

maandag 29 januari 2018 - 18:59

Hierbij wil ik u op de hoogte brengen van de werkzaamheden rondom het Fortuijnplein te Groot-Ammers.

Vanaf 12 februari gaat aannemingsbedrijf Mourik Groot-Ammers B.V. starten met de rioleringswerzaamheden en het gaat hierbij om de volgende straten:

-Fortuijnplein

-Wilhelminastraat

-Gedeelte Margrietstraat thv bevoorrading supermarkt.

-Gedeelte Irenestraat

-Dr. Flohilstraat.

De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd en de eerste wegafsluiting start op 12 februari ter hoogte van de Wilhelminastraat-Margrietstraat. In totaal zullen de rioleringswerkzaamheden ongeveer 3 maanden duren. Na deze werkzaamheden laten we de wegen waar de riolering wordt vervangen 6 maanden nazakken voordat we met de definitieve bestrating starten.

Het werk wordt in fasen aangepakt, hetgeen betekent dat er telkens andere wegvakken (tijdelijk) zijn afgesloten 

Momenteel worden er al werkzaamheden uitgevoerd ter plaatse van de tijdelijke markt aan de Irenestraat. De laatste marktdag op het Fortuijnplein is op zaterdag 10 februari. Op woensdag 14 februari vindt de markt plaats op het tijdelijke marktterrein aan de Irenestraat.

Heeft u nog vragen over de werkzaamheden, dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met Guus Dijkstra via 06-83514870 of via het emailadres gdijkstra@mourik.com

Ook is er tijdens de uitvoering op elke woensdag tussen 13:00u en 15:00u in de bouwkeet aan het Fortuijnplein gelegenheid om vragen te stellen.

J. van de Sluis, Vakspecialist Voorbereiding Gemeente Molenwaard