Klankbordgroep Ons Ammers

Dijkverbetering KiS

Door de klimaatverandering krijgt de rivier de Lek steeds meer water te verwerken. Een sterke Lekdijk is dus heel belangrijk. Maar het dijkvak tussen Kinderdijk en Schoonhovenseveer is niet stabiel genoeg en ook niet hoog genoeg om het extra water te keren. De komende jaren vindt hier daarom een ingrijpende dijkverbetering plaats.

Postbus 599

4000 AN

Tiel

Telefoon: 
0344-649090
E-mail: